A+ R A-

İş Bankası Sınav Soruları

Öğeyi Oyla
(25 votes)

 

İş Bankası Giriş Sınavı Soruları 1999
MALİYE
1. Geniş anlamda ve dar anlamda kamu harcamasını açıklayınız.
2. Genel ve Katma Bütçe nedir? Aralarındaki fark nedir?
VERGİ
1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerini açıklayınız.
2. Muafiyet ve İstisna nedir? Aralarındaki farkı açılayınız.
MEDENİ HUKUK
1. İkametgah nedir? Unsurları nelerdir? Kimler zorunlu İkametgaha tabidir?
2. Zilyetlik nedir? Unsurları nelerdir? Zilyetliğin korunmasındaki zilyetlik davaları nelerdir?
BORÇLAR HUKUKU
1. Borcu sona erdiren haller nelerdir? Bunlardan ibrayı açıklayınız.
2. İbra sözleşmesi şekle tabi midir?
3. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeyi açıklayınız. Taraflardan hangisi öncelikle olarak korunmaktadır? Açıklayınız.
 
İKTİSAT
1. Para politikası araçları nelerdir? Etkilerini açıklayınız.
2. Kamu finansman açığı nedir? Bu açık nasıl giderilir?
a) Merkez Bankasından borçlanılır ise sonuç ne olur?
b) İç piyasadan borçlanılır ise sonuç ne olur?
3. Kalkınma politikası nedir? Amacı nelerdir?
Müfettiş Yard. Sınav Soruları
EKONOMİ SORULARI
1. Para politikası araçları ile para miktarının nasıl kontrol edildiğini ve her bir aracın ilk etkisinin ne şekilde ortaya çıktığını anlatınız.
2. İstikrar politikası uygulamalarında para ve maliye politikası araçlarının etkinliğini tartışınız.
3. Ekonomide etkin kaynak dağıtımı elde edilebilmesi açısından “iflas politikaları”nın rolünü açıklayınız. İflas politikalarının temel unsurları nelerdir. Açıklayınız.
4. Nominal ve reel döviz kuru kavramlarını açıklayınız. Sabit kur sistemi olan Bretton Woods sistemi altında ayarlama sürecini anlatınız.
NOT: Her soru 25 puandır.
PAZARLAMA SORULARI 
1. Ekonomik kriz Pazarlama faaliyetlerini nasıl etkiler? Kriz dönemlerinde hangi Pazarlama politikaları uygulanmalıdır?
2. Bütün dünyada “Malların hizmetleştirildiği” söyleniyor. Bunun anlamı nedir? Bu gelişme firmaların Pazarlama stratejilerini nasıl etkileyecektir? Küreselleşme nedir? Bu akımı besleyen kaynaklar nelerdir? Küreselleşme Türkiye’de tüketicileri ve firmaları nasıl etkilemektedir? Küreselleşme ortamına uygun parlama politikaları nasıl olmalıdır?
3. Pazarlama Karması’nın öğeleri nelerdir? Her öğenin içeriğini özetleyiniz. Karma’nın tasarımında firmayı yönlendiren nedir?
4. Aşağıdaki gelişmelerden birini seçerek inceleyiniz. İncelemenizde gelişmenin niteliğini, çıkış sebeplerini, şimdiki durumunu ve geleceğini belirtiniz.
a) Turbo - Pazarlama 
b) İlişki Pazarlaması
c) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
d) Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY - CRM)
Not: Her soru 25 puandır.
1. Para politikası araçları ile para miktarının nasıl kontrol edildiğini ve her bir aracın ilk etkisinin ne şekilde ortaya çıktığını anlatınız.
2. İstikrar politikası uygulamalarında para ve maliye politikası araçlarının etkinliğini tartışınız.
3. Ekonomide etkin kaynak dağıtımı elde edilebilmesi açısından “iflas politikaları”nın rolünü açıklayınız. İflas politikalarının temel unsurları nelerdir. Açıklayınız.

4. Nominal ve reel döviz kuru kavramlarını açıklayınız. Sabit kur sistemi olan Bretton Woods sistemi altında ayarlama sürecini anlatınız.
PAZARLAMA SORULARI
1. Ekonomik kriz Pazarlama faaliyetlerini nasıl etkiler? Kriz dönemlerinde hangi Pazarlama politikaları uygulanmalıdır?
2. Bütün dünyada “Malların hizmetleştirildiği” söyleniyor. Bunun anlamı nedir? Bu gelişme firmaların Pazarlama stratejilerini nasıl etkileyecektir? Küreselleşme nedir? Bu akımı besleyen kaynaklar nelerdir? Küreselleşme Türkiye’de tüketicileri ve firmaları nasıl etkilemektedir? Küreselleşme ortamına uygun parlama politikaları nasıl olmalıdır?

3. Pazarlama Karması’nın öğeleri nelerdir? Her öğenin içeriğini özetleyiniz. Karma’nın tasarımında firmayı yönlendiren nedir?
4. Aşağıdaki gelişmelerden birini seçerek inceleyiniz. İncelemenizde gelişmenin niteliğini, çıkış sebeplerini, şimdiki durumunu ve geleceğini belirtiniz.
a) Turbo - Pazarlama 
b) İlişki Pazarlaması
c) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
d) Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY - CRM)
5-Assağıda kİşi İsımlerı ve yedıkklerı meyvalar vardır
Buna gore:
mehmet-----------elma
selma------------erik
hasan------------armut
emel-------------mandalina
ise
birol ------------- ????????
Super Yonetici

Kpss Dershanesi

Sanal Dershaneniz

Web site: www.kpssdershanesi.net
Yorum eklemek için giriş yapın

Kayıt

*
*
*
*
*

* işaretli alanlar gerekli